עיונים בעניני חנוכה

נס וטבע - השווה והשונה

"מאי חנוכה" - "על איזה נס קבעוה"? נס פך השמן או נס המלחמה?

הרב אליהו ממן | תשע"א