עיונים בעניני חנוכה

"כי נר מצווה ותורה אור"

על הנרות, המצוות והתורה - הקשר הסובב אותם.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ד