בדיקת חמץ

שלושים יום קודם לפסח

סדר הניקיון, אופיו ואיכותו; דברי האריז"ל; להשאיר כח למטבח; חזקה על מקומות ללא חמץ; משלוחי מנות - פתרונות; לא לזלזל במנהג הניקיון; ארונות הספרים.

הרב רואי מרגלית | כא אדר תשס"ט