קרבן פסח

דברי הלכה ואגדה בעניין קרבן פסח

בית-כנסת "היימפלד" רחובות - תשס"ט

השהיית חמץ בעת קרבן הפסח; האם שליחות הכהן, היא שליחות לדבר עבירה? והאם בגלל מת חייב מלקות? האמונה בביאתו של אליהו וחשיבותה.

הרב יעקב שפירא | ה' ניסן תשס"ט