קרבן פסח

קרבן פסח על שום-מה

הרב משה צוריאל זצ"ל | כ"ח אדר תשפ"א