קרבן פסח

פסח ואחדות

אפשר להתאחד סביב האמונה הגדולה הבסיסית העיקרית בד', למרות הפערים הגדולים בהתנהגות, וההבדלים בדרך קיום האמונה

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ח