קול צופיך - הרב שמואל אליהו

האם אפשר להקריב היום קרבן פסח?

הרב שמואל אליהו | ניסן תשע"א