צו

תיקון החמץ העולמי

מדוע בקרבן מנחה גם החלק הנאכל לכהנים נשמר מחמץ ונאכל מצות כל השנה כאילו חוגגים הם פסח בכל יום ויום.

הרב יצחק חי זאגא | י"א ניסן תשפ"א