כנס נשים - הלכה למעשה

בעיות כלאים בבית הפרטי

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

בעיות כלאים באדניות, עצי פרי ננסיים, נבטים ועוד

הרב יהודה עמיחי | כ"ה אדר תשע"ב