צומח ובעלי חיים

תפקיד הכהן במצוות פדיון פטר חמור

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

הרב דניאל סטבסקי | אדר תש"ע