צומח ובעלי חיים

מהחומר אל הצורה

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תש"ע