צומח ובעלי חיים

מאכל חתולים המכיל בשר וחלב

הרב חגי פנחס בר גיורא (במברגר) | אלול תשע"ו