בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  רביבים

  לא רק בעלי חיים מצטערים

  בני האדם עובדים קשה בשביל הפרנסה, ואפילו בשביל מותרות – לכן מוצדק שגם הבהמה תתאמץ * כשם שמלצר מצטער בשביל הנאת אחרים ומקבל שכר, גם הבהמה מצטערת ומקבלת שכר: בזכות עבודתה דואגים לה * אנשי שמאל רבים פועלים למען בעלי החיים תוך האשמת האדם בניצולם כחלק מעולם מוסרי מעוות * אין צורך להתאמץ להגיע לצמחונות, כשהעולם כולו יתעלה לא נאכל בשר * אין להיבהל מסרטונים של בהמות נשחטות: התנועות אחרי השחיטה הן רפלקס בלי מודעות * גידול חיות מחמד – בלא צער

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ח
  undefined
  רביבים

  כיצד מכריעים אם לצער חיה

  שלושת כללי ההכרעה במקרים של התנגשות בין צורכי האדם לצער בעלי חיים * צער נורא מול צער קל * בעלי חיים עם רגש מפותח מול בעלי חיים שמרגישים פחות * חיות בית מול חיות בר * בשל ההפסד הרב של מגדלי האפרוחים, מותר להמית אפרוחים בצער מועט * מחלוקת אם המתת בעלי חיים נחשבת לצער * אין קדושה בכל רגע שבעל חיים חי, ומותר להמיתו כדי למנוע ממנו סבל * התדמית השקרית שיצר תאגיד השידור לכשרות הרבנות – עוד הוכחה שיש לסוגרו.

  הרב אליעזר מלמד | חשון תשע"ח
  undefined
  צומח ובעלי חיים

  בעלי חיים: להיעזר, לא להתאכזר

  משנה: צורכי האדם קודמים לצורכי בעלי החיים * עם זאת, מצווה לנהוג ברחמים ובהגינות כלפי בעלי החיים, ולא לצערם ללא תועלת * כשם שהאדם סובל ומצטער בשביל פרנסתו, מותר לו לצער את בהמתו כפי הצורך * מותר לצער בעלי חיים לצורך כבוד האדם והאומה, ולצורך האמונה ושמירת התורה * מחלוקת הפוסקים בעניין גידול בעלי חיים בתנאי צפיפות והרעבה * גם אם רמת החיים של בעלי החיים השתנתה, כמו רמת החיים של האדם, כל חקיקה בנושא צריכה להיות אחראית ונקייה מלחצים חיצוניים.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ח
  undefined
  41 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות בל תשחית 2

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג'

  הגדרת איסור "בל תשחית" ופירוט מדריגות ההידורים שבו; "בל תשחית" לצורך; שמירת הצומח מבחינה רעיונית; אילנות פרי ואילנות סרק.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשס"ח
  undefined
  37 דק'
  הלכות צומח ובעלי חיים

  שמירת עצי פרי

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ג' פרק ח'

  המצוה לנטוע עצי פרי והאיסור לעוקרם; זעקת העץ; האדם והעץ; מה נחשב עץ פרי; עקירה במטע; עץ חולה וזקן; הסכנה הסגולית; עקירה ע"י גוי; עקירה לצורך: הרחבת דירה, חידוש הגינה, מניעת נזק, דילול,עץ שמסתיר את האור, לצורך מצווה, העברת עץ, תכנון גינה.

  הרב אליעזר מלמד | יד' שבט תשס"ח
  undefined
  רביבים

  ואתא שונרא

  אין חשש איסור בגידול חיות מחמד שאינן טהורות ● פעמים שגידול חיית מחמד מועיל לבריאות ● האם מותר לגדל כלב מפחיד? ● בעיית ריבוי החתולים בערים והאם מותר לסרסם ● איסור סירוס בעלי חיים, וההבדל בין זכר לנקבה.

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשס"ח
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות כלאי בהמה

  האסור והמותר בכלאי בהמה - הפריה מלאכותית; מעמדו של הנולד מהרבעה וההגדרה ההלכתית של מיני בהמות; טעם איסור עבודה במיני כלאיים ולמי הותר.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות שילוח הקן

  גדרי מצוות שילוח הקן; ביאור טעמי המצוות בכלל ומצווה זו בפרט; האם יש חובה לקחת את הביצים? דעת הפוסקים ודעת המקובלים; דברים שחובה לדעת לפני קיום המצווה; כיצד משלחים ודין הברכה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות כלאי האילן א' - יסוד המצווה

  מיני ההרכבה האסורים והמותרים ודרך הגדרתם ההלכתית; טעמיה של הרכבת אילנות; ההבדלים ההלכתיים והמעשיים בין הרכבה להכלאה; האם מותר להשתמש בעץ מורכב?

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות כלאי האילן ב' - האסור והמותר

  חמשת סוגי הכלאיים שאסרה התורה; קיום כלאיים כשנעשה באיסור ונטיעת כלאיים קיימים - סוגיות מעשיות; האם לגויים מותר להכליא ומה הדין כשעשו לצורך יהודי?

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות בכור בהמה

  הקדושה מתגלית בבכורות - הבכורות כמרמזים לבריאת העולם - העמקת האמונה על ידי הקרבת בכורות; ההלכות המעשיות במצוות בכור בהמה; הטיפול בבכור בזמן הזה ודיני הטלת מום; החיוב בשותפות עם גוי בזמן הזה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות גידול בהמה דקה

  תקנת חכמים המקורית שלא לגדל בהמה דקה וטעמיה; בתוקף החיוב לקיים דברי חכמים ועונשו של המזלזל; האם הגזירה שייכת גם היום? מחלוקת הרב עובדיה יוסף עם הרב צבי פסח פרנק וה"ציץ אליעזר"; ההלכה למעשה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  דיני צער בעלי חיים

  היחס בין הראוי על פי התורה לבעלי החיים, עם ההדרכה הראשונית לאדם להתנזר מאכילת בשר, לבין הדרכה המעשית המתירה שחיטת בעלי חיים ושימוש בהם לצורך האדם, עד כדי הגדרת אכילתם לעיתים כ"מצווה".

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  יחס נאות לבעלי החיים

  מצוות שקבעה התורה על מנת שלא נבוא להתעמר בבעלי החיים שהותר לשוחטם; מצוות פריקת החמור - מצווה כלפי הבעלים וכלפי החמור; "לא תחסום שור בדישו" - יחס נכון לבהמות עבודה; חיוב הזנת בעלי חיים; כללי שימוש בבעלי חיים לצורך האדם.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  'צער בעלי חיים' לצורך

  הריגת בעלי חיים מזיקים כגון נחשים, פרעושים ובהמות מועדות; מה נחשב צורך ראוי שבגינו מותר לצער בעלי חיים? צער בעלי חיים לצורך פרנסה והמתת בעלי חיים חולים; ניסויים בבעלי חיים; היחס לחיות הפקר.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  בעלי חיים בשימוש האדם

  ציד בעלי חיים ודיג לשם הספורט; מלחמות שוורים על פי ההלכה; גידול בעלי חיים טמאים בבית; השפעת גידול כלב על תוחלת החיים; סירוס בעלי חיים - פתרונות הלכתיים לבעיות מעשיות.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות פטר חמור

  קיצור הלכות פטר חמור; במה ניתן לפדותו ומה דין פטר חמור שלא נפדה? המיוחד במצוות פטר מחמור - קדושה בבעלי חיים טמאים; הסבר אמוני למצווה זו - קדושת החמור היא גילוי הקדושה שבחומר.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  הלכות צומח ובעלי חיים

  הלכות מעשר בהמה

  מקור מצוות מעשר בהמה בפסוקים; קיצור הלכות מצווה זו - דרך ההפרשה, בעלות על המעשר, הנאה מבהמות המעשר, זמני ההפרשה וסיבותיהם; הביאור האמוני למצווה זו והתועלתיות שיוצאות ממנה; ביטול המצווה בזמן הזה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il