צומח ובעלי חיים

הנהגת הצמחונות למי?

להימנע מאכילת בעלי חיים זהו עניין ליחידי סגולה ולא להמון האדם.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ל' שבט תשס"ה