צומח ובעלי חיים

מה הכהן עושה עם המתנות?

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

מצוות פדיון פטר חמור במעלה לבונה.

הרב יאיר שחור | אדר תש"ע