צומח ובעלי חיים

המתת אפרוחים זכרים

כאשר יש לפנינו בעל חיים שסובל מייסורים עדיף להורגו כדי שלא יסבול. באדם איננו אומרים זאת בגלל האיסור החמור של "לא תרצח", שאינו חל על בעלי חיים.

הרה"ג יעקב אריאל | אדר א תשע"ו