צומח ובעלי חיים

כלאי האילן

שיעור בישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי

האם כלאי האילן דומים לכלאי זרעים או לכלאי בהמה? נפק"מ הלכתיות ושיטות הפוסקים.

הרב משה חביב | י"ט תמוז תש"ע