הלכה יומית

דיני האכלת בעלי חיים

האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם | טעימה ושתייה לפני בע"ח | איזה בעלי חיים חובה להאכיל.

בית מדרש ג. אסף | חשוון תשע"ח