בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
150 שיעורים
  undefined
  1:10
  חקת

  האהבה תנצח

  הרב יחיאל חזן | ד' תמוז תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  על תוך(ן) וחיצוניות

  הרב יוסף כרמל | תמוז תשפ"ג
  undefined
  חקת

  בשבח הסכלות

  ההודאה של שלמה בחוסר הבנת מצוות פרה אדומה אינה כניעה של רוח האדם, אלא הפתח לחוכמה. המרחב של הסכלות, של ההכרה באי הידיעה, מפנה מקום להתגלות האלוקית ולקבלת החוכמה מפיה.

  הרב טל חיימוביץ | תמוז תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  חקת

  גודל האמונה

  שיחת מוצ"ש פרשת חוקת תשפ"ג

  הרב דיבר על הניסים הנסתרים שהיו כשאבותינו הגיעו לכניסה לארץ וכמוהם גם בימינו. עם גודל של אמונה וביטחון בה' שמסובב את הכל גם כשאנחנו לא יודעים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  פרה אדומה ומי מריבה

  שיחת מוצ"ש פרשת חוקת תשפ"ב

  עניינה של פרה פרה אדומה לתקן את המיתה מעיקרה - החטא במי מריבה היה כעס שנובע מחוסר אמונה, מעלת א"י היא עבודה בשמחה וברצון מתוך אמונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' תמוז התשפ"ב
  undefined
  4 דק'
  חקת

  התגברות על חולשות ופחדים

  הרב יצחק בן יוסף | תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  העמק דבר פרשת חוקת חלק ב'

  הסבר הרמב"ם ב"מורה נבוכים" לחטאו של משה רבנו. חידושו של הנצי"ב שחטא משה רבנו היה בכך שלא הצליח להעביר לבנ"י את המסר מהי הדרך הראויה לעשות בזמן עצירת גשמים בא"י. באורו של הנצי"ב מדוע היה צורך להכות את הסלע פעמיים. הסברו של הנצי"ב שאע"פ שאהרון לא כעס, מ"מ נתרשלו ידיו ולא עשה מה שהיה צריך לעשות. דיוקו של הנצי"ב שהעונש על משה ואהרון לא היה שימותו במדבר, אלא שלא יכיניסו את בנ"י לא"י מידה כנגד מידה, מכיון שלא הראו לבנ"י את הדרך להתנהגות בא"י בזמן עצירת גשמים, וכן משה רבנו שינה מציווי ד' יתברך. באורו של הנצי"ב מדוע דווקא חטא מי מריבה גרם ל קידוש ד' . שאלתו של הנצי"ב א: מדוע צריך להזכיר מהיכן משה שולח מלאכים למלך אדום? ב: מדוע לא כתוב "וישלח משה מקדש מלאכים"? שתי תשובות לדבר?: א: לפי הפשט משה רבנו לא רוצה להכניס יהודים לסכנה, והוא יודע את יחסי הגויים אלינו. כפי שמצינו ביחסו של חנון מלך בני עמון אל שליחי דוד. ב: מכיוון שמשה רבנו ידע שמלך אדום לא יסכים, וזהו גם ציווי ד', לכן שלח שליחים גויים שישימו לב רק לתוכן העדות ולא יראו את פחד אנשי אדום מבנ"י.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  6 דק'
  חקת

  אמת ואמונה ומה שבינהם

  הרב מאיר גולדויכט | תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  העמק דבר פרשת חוקת חלק א'

  ביאורו של הנצי"ב איזה מטה משה רבנו לוקח ב"מי מריבה", ומה הצורך בלקיחת המטה? הערת הנצי"ב שמשה רבנו הקהיל את העדה לא ע"י החצוצרות. באורו של הנצי"ב שרצון ד' היה שמשה רבנו ואהרון הכהן יקהילו את בנ"י וילמדו אותם כיצד להתנהג בשעת עצירת גשמים בא"י, כמבואר במסכת תענית וע"י כך יחזור הסלע לתת את מימיו כבתחילה. שאלות הנצי"ב מהי סיבת השינוי בפסוקים שבתחילה הפסוק מדבר בלשון רבים ("ודברתם") ובסוף בלשון יחיד(והוצאת). ותשובתו. חידושו של הנצי"ב שהמטה היה מונח בקה"ק. ולפי"ז המילים"כאשר צווהו" נסובות על ציווי ד' לשים את המטה בקודש הקודשים! חידושו של הנצי"ב שמשה רבנו ואהרון הקהילו עם רב מבנ"י למען הקים את דבר ד', ופניהם היו אל הסלע מכיוון ששם היתה השראת שכינה.

  הרב חיים כץ | ב תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  חקת

  זאת חוקת התורה

  ההבדל שבין ישראל לעמים הוא שישראל יכולים להטמא כיון שהם במדרגת קדושה , אך שאר העמים אינה במדריגה זו ולכן לא יכולים להטמא.

  הרב חיים בן שושן | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  רמב''ן על פרשת חוקת - חלק ב'

  מה היה החטא של משה ואהרון במי מריבה? דחיית דעת הרמב"ם, דעת רבנו חננאל, הסוד הגדול מסתרי התורה.

  הרב חיים כץ | א' תמוז תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  חקת

  רמב''ן על פרשת חוקת - חלק א'

  מדוע המתים מטמאים? מהי לשון הכתוב המיוחדת לתלונות בני ישראל? דעותיהם של רש"י, האבן עזרא והרמב"ם בחטאו של משה רבינו במי-מריבה.

  הרב חיים כץ | ל' סיוון תשפ"ב
  undefined
  57 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה - פרה אדומה בימינו

  קול צופייך פרשת חוקת תשפ"ב

  *הטהרה מטומאת מת חשובה לצורך כניסה לבית המקדש או אכילת קדשים וטהרות. והעובדה שאנחנו לא נטהרים היום מהטומאה הזאת היא הבעיה הגדולה ביותר שיש היום לאנשים לעלות למקום המקדש בהר הבית, או להקריב קרבנות ולאכול קודש או תרומה.

  הרב שמואל אליהו | כ"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  חקת

  כוחו של דיבור

  הרב מאיר גולדויכט | א' תמוז תשפ"ב
  undefined
  חקת

  משיח ילמד אותנו לדבר

  הרב יוסף נווה | תמוז תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  חקת

  קניין תורה והקמת ממשלה עם גויים

  שיחת מוצ"ש פרשת חוקת תשפ"א

  -שמירה על נקיות הלשון - האות של כל אחד בתורה -הדרך לקניין תורה - התורה היא הנצח -עניין הסגולה בייחס לפוליטיקה העכשווית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' תמוז תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  חקת

  למה יצא מלך ערד להילחם בישראל ?

  מובאים הסברים שונים-, הסבר חז"ל במדרש והסבר מפתיע של ר' יוסף אבן כספי בספרו 'מצרף לכסף'

  הרב יצחק בן יוסף | כ"ט סיון תשפ"ב
  undefined
  אשיחה בחוקך

  חוקת התורה והממית עצמו עליה

  הרב אורן נזרית | סיון תשפ"ב
  undefined
  חקת

  גם ל'בערך' יש ערך!

  הרב נתנאל יוסיפון | תמוז תשפ"א
  undefined
  8 דק'
  חקת

  נדרו של יפתח - מנהיג ללא מצפן וללא מצפון

  הפטרת פרשת חוקת

  האם הקריב יפתח את בְתוֹׁ לעולה, וכיצד ראו חז"ל את יפתח הגלעדי כגיבור לאומי ופטריוט או כאדם ריק ופוחז.

  הרב יצחק בן יוסף | ז' תמוז תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il