חקת

הזיק בדרך להציל חיים

הזיק בדרך להציל חיים מה דינו? ושאלה על המתמיד שלמד מתחת לשמיכה

הרב דניאל קירש | תמוז תשע"ח