חקת

"זאת חוקת התורה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ה