בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
13 שיעורים
  undefined
  חקת

  פרה אדומה ומשמעות המוות

  למרות שמצוות הפרה האדומה היא חוקה, ננסה להסביר את הקשר בינה ובין הטומאה והמוות באדיבות העיתון בשבע

  הרב אביחי קצין | תמוז התשע"ה
  undefined
  4 דק'
  חקת

  "כל העדה": בתלונה או בהספד?

  הרב אביחי קצין | א' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  ירושת ארץ שלש האומות

  בתאור פטירת אהרון הכהן, לא מוזכרת קבורתו כלל, בניגוד לתאור פטירת מרים הנביאה. מדוע?

  הרב אביחי קצין | א' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  "וישב העם בקדש"

  הנה התורה מתארת בפרק כ': "ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם." מדוע מדגישה התורה "כל העדה"?

  הרב אביחי קצין | א' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  המפגש עם המוות והנצח הרוחני

  דיוק של רשר"ה יכול לעזור להבנת המהות של חוק פרה אדומה. "כל הנוגע במת, בנפש האדם אשר ימות...". מדוע כתוב "ימות" ולא "מת".

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  חק - לישראל הוא, משפט - לאלהי יעקב

  "זאת חוקת התורה" - מדוע פרה אדומה היא החוקה של כל התורה? ומה משמעותם של חוקים בתורה?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  חקת

  צדיק גמור ובעלי תשובה

  שתי שירות מצינו שרו ישראל במדבר. הראשונה בתחילת דרכם: " אז ישיר משה ..." והשניה בפרשה זו: "אז ישיר ישראל ...". מה הסיבה לשינוי במנצח על השירה?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  "אדם כי ימות באהל"

  חז"ל פירשו את הפסוק: "אדם כי ימות באהל" - אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. לעומת זאת מצאנו בפרשת קדושים שהתורה ניתנה כדי לקיים את הציווי "וחי בהם". איך ניישב את הסתירה?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  "ויקחו אליך..."

  הביטוי "ויקחו אליך..." מופיע בשני מקומות, לעניין המנורה ולעניין פרה אדומה. מה משמעות דבר זה?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  חקת

  "יהי לבי תמים בחוקיך"

  דוד המלך מבקש: "יהי לבי תמים בחוקיך" חז"ל פירשו שהכוונה היא לחוקות הפסח ולחוקות פרה אדומה. מהו הקשר בין שתי החוקות הללו?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  חקת

  תלונות דומות אך שונות

  שתי התלונות המוזכרות בפרשה שלנו מזכירות תלונות מתחילת דרכם של ישראל במדבר.האמנם מאומה לא נשתנה?!

  הרב אביחי קצין | כו' סיוון תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  חקת

  נצחיות הרוח

  חז"ל הסבירו את הסמיכות שבין פרה אדומה למיתת מרים בכך שהדבר בא ללמד שגם פרה אדומה וגם מיתת הצדיקים מכפרים. מה הרעיון הגלום בקביעה זו?

  הרב אביחי קצין | כו' סיוון תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  חקת

  פרה אדומה מטהרת?

  פרה אדומה נתפסת אצלנו כחוקה. אעפ"י כן אנו מוצאים כמה ניסיונות להסביר את טומאת המת כמו גם את טהרת פרה אדומה.

  הרב אביחי קצין | כו' סיוון תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il