חקת

פרה אדומה

את ענין פרה אדומה אין להסביר באופן הגיוני אלא מתוך אמונה שאנו עושים את מה שהקב"ה אומר; כאשר יש אמונה בהקב"ה אנו נוכל להתגבר על הכל ולנצח, למרות שלא נראה את ההיגיון הפנימי; דור המדבר היה דור דעה שהכל עבר אצלו דרך השכל.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | א' תמוז תשס"ה