חקת

עין טובה

*הקושי בנסיגה לקראת סוף הדרך. *כל דעביד רחמנא - לטב עביד. *ה' נושע בתשועת ישראל

הרב נעים בן אליהו זצ"ל