חקת

טומאה וטהרה בפרה אדומה

אפר פרה אדומה – המצווה היחידה שנאמר עליה "זאת חוקת התורה"; ישראלים מטמאים במת וגויים לא; מעלתו של משה רבנו ור' אליעזר.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סיוון תשס"ד