הפצת יהדות

תשובה מאהבה ותורתו של הלל

לימוד תורה לאחרים צריך להיות מתוך אהבה אמיתית, מתוך קבלה מהזולת ולא מתוך תחושת התנשאות. עיון בסיפור המפורסם על ענוותנותו של הלל ועל קפדנותו של שמאי. כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי.

הרב מרדכי אלון | תשס"ו