בירורי אמונה

חורבן וגאולה

ר' עקיבא מול רבי יוחנן בן זכאי; 2 פרקים בימי ר' עקיבא; ניסיון הבנה והשלמה עם החורבן; ניתוח ההסטוריה הישראלית בשלושה חלקים; ללכת בדרכו של ר' עקיבא.

הרב אליקים לבנון | ה' אב התשס"ו