בירורי אמונה

מורג חרוץ

אנלוגיות תנ"כיות לאחר הגירוש מגוש-קטיף ומצפון השומרון

מציאות חדשה חייבת להוביל להתבוננות באמיתות היסוד; סדרות אנלוגיות ייחודיות; מנסה דרך השוואה לסיפורי התנ"ך לדלות כיווני מחשבה חדשים.

הרב אברהם וסרמן | תשרי תשס"ז