בירורי אמונה

אתערותא דלתתא

האם תפילותינו שבו ריקם? מדוע דווקא התושבים שמסרו את נפשם נפגעים? להיכן נצעד הלאה? האם די בהשתלבות במערכות המדינה? איך ניערך לשלב הבא בגאולה?

הרב יצחק שילת | כסלו התשס"ו