בירורי אמונה

גוש מאמינים

נדמה כי אמונתם של תושבי גוש קטיף היתה הזויה; אשליה נאיבית, משאלת לב ותו לא; פירוש מאבקם לאורה של אמונה גדולה; תוך עריכת חשבון נפש על זיקתנו לארץ.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ו