מלחמת לבנון השניה

מלחמות אני עשיתי

דו שיח עם מלכות פרס לעתיד לבוא; מה עשו לתועלת עצמן ומה עשה הקב"ה בשבילן; על כולנו להרבות בתפילה ובתורה, לשלומם וטובתם של כל חיילנו ולמען כל תושבי ארצנו הקדושה, ויחזרו כולם לביתם שלמים בגופם, ושלמים בנפשם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אב התשס"ו