מלחמת לבנון השניה

העי"ן קודמת לפ"ה

מה הפגם הגדול בעדות שקר? מהו שורש הקלקול לפי מגילת איכה? על מלחמת ברירה ועל שכל ישר.

הרב שמחה שטטנר | אלול תשס"ו