מלחמת רשות ומצוה

מלחמת קודש

בין ההנהגה המדינית להנהגה הרוחנית מתנהלים יחסי גומלין. יחסי תורה-ממלכה דרך סוגיית יציאה למלחמת הרשות.

הרב אהרון הראל | חשוון תשס"ז