מנהגים

לשון הקודש

משפחות רבות של עולים מתלבטים בשאלה: איזו שפה לדבר בבית: שפת-האם או שפת-העם? אמנם אנגלית תעזור להם בלימודים המקצועיים, אך מאמר זה מראה שעברית היא לא רק שפה אלוקית שכדאי להכיר, אלא שיש מצוה בכל דיבור ודיבור בלשון הקודש. שפת הדיבור מרומם כל דברי החול לרמה של קדושה, ומהווה גם אידיאל הלכתי, לאומי, גאולי, ומיסטי.

הרב ארי יצחק שבט | אדר תשס"ט