נושאים שונים

סמכות החכמים בדורנו

אין לחכמים סמכות מוחלטת לקבוע הלכה. צריך להיות בר הכי ולהביא ראיות ע"מ לחלוק.

הרב אלישע אבינר | כ"ב תמוז תשע"ט