כי תצא

כנגד יצר הרע דברה תורה

ההיתר באשת יפת תואר; הקב"ה מנסה אדם רק אם יוכל לעמוד בניסיון; האם הותרו באשת יפת תואר איסורים ממש? התגברות על היצר - לפי סמיכות הפרשיות.

הרב דוד דב לבנון | תש"ס