היצר הרע

כיצד אפשר להשפיע?

המקובל הרב יעקב עדס | טבת תשע"ח