היצר הרע

היחס ליצרים ולרע בעולם על פי הרב קוק

הרב יאיר שטראוס | אדר תשע"ח