פרנסה

מתדיינים עם המציאות

העלאת הגיל שעד אליו חייב האב במזונות, בדיקת הטלת מזונות גם על האישה ואף החיוב לצאת ולפרנס. גם היום מתמודדים בבתי הדין עם המציאות המשתנה בתא המשפחתי, והכול לאור עקרונות ויסודות ההלכה מדורי דורות

הרב יובל סיני | אדר ב תשע"ט