בהר

רכושנות, קידום עצמי וביטול לה' יתברך

התייחסות התורה לרכושו של האדם.

הרב יחזקאל פרנקל | אייר תשס"ה