פרנסה

על התורה ועל העבודה

יחד עם ההשקעה בלימוד התורה, נכון לעסוק גם במלאכה לצורכי פרנסה, בפרט אם המחיר הוא עניות שנגרמת לבני המשפחה

הרב מרדכי גרינברג | איר תשע"ב