הכנס העולמי ה-19 לדיני ממונות

ברוקרים לאור ההלכה

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב רצון ערוסי | כ"ב כסלו תש"ע