בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  השפעת התורה על העולם והאנושות

  שיעור 17 - פרק ל' , ל"א

  התורה נבדלת ועליונה ובנתינתה הזדעזעו יסודות העולם. התורה נחלקה ל70 לשונות והשפיעה על כל האנושות. בפרק זה מבאר המהר"ל את הקשר בין התורה לחתונה. בפרק ל"א מוסיף המהר"ל לבאר תהליכים נוספים בעת "מתן תורה".

  הרב אליהו ברין | כ"ו אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  נעשה ונשמע

  שיעור 16 - פרק כ"ט , ל"ב

  בהקדמת ישראל "נעשה ונשמע" מתגלה שהתורה היא עצמית לעם ישראל וישראל נברא ע"מ לקבל את התורה. בכך יוסבר מאמר חז"ל "כפה עליהם הר כגיגית" ומדוע הדור קיבלוה בימי אחשוורוש.

  הרב אליהו ברין | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  הימים שלפני מתן תורה

  שיעור 15 - פרק כ"ז - כ"ח

  המהר"ל ממשיך לעסוק בזמן מתן תורה, ומסביר מדוע ניתנה בפועל רק ביום החמישים ואחד ומהם השלבים שבימים עד למתן תורה. בפרק כ"ח מסביר המהר"ל מדוע הנשים מתאימות יותר לקבלת התורה.

  הרב אליהו ברין | י"ב אדר תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  זמן מתן תורתנו

  שיעור 14 - פרק כ"ה- כ"ו

  התורה ניתנה בחודש השלישי וביום החמישי ולזמנים אלו משמעות של מיצוע מחד, ושל הפסק מאידך. כמו כן נתנה התורה במדבר, ובו בחינות רמות המתאימות לתורה.

  הרב אליהו ברין | ה' אדר תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  תורת משה וישראל

  שיעור 13 - פרק כ"ג- כ"ד

  השטן והמלאכים טוענים שהתורה לא מתאימה לישראל, המהר"ל מבאר בעומק את מדרשי חז"ל בהם נעשית התשובה.

  הרב אליהו ברין | כ"ח שבט תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  תורתן של אבות

  שיעור 12 - פרק י"ט - כ"א

  האבות קיימו את כל התורה כולה, וגם נצטוו ציווים פרטיים. המהר"ל דן ביחס בין ההסברים האלו ובהתאמת הצווים ואישיות האבות. מתוך כך מתורצת סתירה ברמב"ם. בפרק כ"א דן המהר"ל במעלת נבואת משה, ובהשוואתה לנבואת בלעם ושלמה.

  הרב אליהו ברין | כ"א שבט תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  הטעות של קורח

  שיעור 11 - פרק י"ח ,כ"ב

  טענת קורח כנגד המדרגות בעם נבעה מחוסר אמונה בתורה מן השמיים ובהכרחיות סדר התורה. הרב קוק זצ"ל מעמיק את ההתבוננות ואומר שבמובן מסוים יש מקום לטענתו של קורח

  הרב אליהו ברין | י"ד שבט תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  תורה מן השמיים

  שיעור 10 - פרק ט"ז - י"ז

  בפרק טז מביא מהרל 3 הוכחות לתורה מן השמיים, בפרק יז מסיים המהרל את החטיבה הראשונה בסדר, העוסקת במהות התורה, אלוקותה והתאמתה לישראל.

  הרב אליהו ברין | ז' שבט תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  תורה מול מצוות

  שיעור 9 - פרק י"ג - ט"ו

  התורה עליזה ונשגבה, אך גדולתה היא בכך שהיא מתפשטת אל כל תחומי החיים הפרטיים והמצוות. ע"י המצוות אנו זוכים לחיים אלוקיים.

  הרב אליהו ברין | כ"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  היחס בין האדם למלאכים

  שיעור 8 - פרק י"א - י"ג

  הפילוסופים טוענים שהמלאכים עדיפים ע"פ האדם, אך המהר"ל מסביר שהאדם עדיף שכן ע"י מתגלת התורה ובכך הוא צורת העולם ומרכזו ואילו המלאכים הם רק משמשים לו.

  הרב אליהו ברין | כ"ב טבת תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  יראת שמיים - המפתח תורה

  שיעור 7 - פרק י'- י"א

  לכאורה התורה עוסקת בדברים נמוכים, נזקי שור וחמור וכדו'. המהר"ל שעניינים אלו הם התגלות רצון ה' בעולם. מתוך יראת שמיים יש דרישה להתאמת העולם הנמוך לקב"ה, ע"י מעשיים מוסריים.

  הרב אליהו ברין | ט"ו טבת תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  עניין המצוות - חיבור האדם להקב"ה

  שיעור 6 - פרק ז'- ט'

  פרקים אלו מסיימים את חטיבת "טעמי המצוות" בתפאראת ישראל , ובהם מודגש שהמצוות אין עניינם לתועלת או מוסרית אלא הם הסדר האלוקי התואם את מהות האדם.

  הרב אליהו ברין | ח' טבת תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  טעמי מצוות

  שיעור 5 - פרק ו'

  מהותם של רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה והתאמתם המהר"ל מביא את שיטת הרמב"ם והרמב"ן בטעמי מצות שילוח הקן ודוחה אותם. לשיטתו המצוות אלוקיות ואין עיקרן בנת טעמן. הרחבת שיטתו מכתבי הרב קוק.

  הרב אליהו ברין | י"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  המצוות - מהותיות לעם ישראל

  שיעור 4 - פרק ד' - ה'

  מהותם של רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה והתאמתם המיוחדת לעם ישראל.

  הרב אליהו ברין | י' כסלו תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  אדם לעמל יולד

  שיעור 3 - פרק ג'

  מעלתו המיוחדת של האדם היא שהוא אמור להוציא את שלימותו מהכח אל הפועל. וכיצד עליו לעשות זאת? על ידי התורה והמצוות.

  הרב אליהו ברין | ג' כסלו תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  התורה משלימה את האדם

  שיעור 2 - פרק ב'

  מצוות התורה העל-טבעיות משלימות את עולם הטבע. ע"י קיום המצוות האדם מגיע לשלמות.

  הרב אליהו ברין | כ"ו חשוון תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  המהר"ל - גדול העולם

  שיעור 1, דמותו של המהר"ל ופרק א'

  מי היה המהר"ל מפראג? מהי גדלותו? מהי התכונה המיוחדת של עם ישראל? מהי חשיבותם של אומות העולם?

  הרב אליהו ברין | י"ט חשוון תשפ"ג
  undefined
  לימוד בספר תפארת ישראל

  פרק ג'

  כיצד מתקשר פרק ג' אל הפרק הקודם? מהי תפקיד כח הדיבור - 'עמל פה' - שאצל האדם? מדוע בת המלך צריכה להינשא לעירוני?

  הרב אליהו ברין | ה' באדר ה'תשס"א
  undefined
  45 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  פרק ב'

  מהן שתי תפיסות העולם שעומדות מאחורי הויכוח בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס? מהי משמעות דברי המהר"ל, שהקומה הטבעית כשלעצמה נבראה חסרה? האם בכך שהקומה הטבעית הינה חסרה אין פגם במעשה ה'?

  הרב אליהו ברין | כ"ח בשבט ה'תשס"א
  undefined
  לימוד בספר תפארת ישראל

  פרק א'

  מדוע פותח המהר"ל את העיסוק בתורה - בעניין המצוות, ולא בעניין התורה עצמה? מדוע התורה אינה שייכת לכל האנושות במידה שווה? מהו היחס ביניהן? כיצד תשובות אלו מצטרפות יחד?

  הרב אליהו ברין | כ"א בשבט התשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il