בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
41 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  "אחוז בכסא כבודי"

  תפארת ישראל המשך פרק כ"ב-כ"ד

  למשה רבינו יש הרבה התנגדויות. לקרח היה סיכוי להיות מחלוקת לשם שמיים אם לא היה הולך נגד משה. מעלת ישראל היא בזה שיש להם "צלם אלוקים", שיש להםחומר שמקבל את הצורה ע"י הענווה ושהם אמצעיים בין העליונים לתחתונים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח סיון תשע"ו
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  "ולא קם נביא בישראל כמשה עוד"

  תפארת ישראל המשך פרק כ"א

  בלעם ידע על קיום של דברים עליונים ע"י נבואתו אבל משה ראה בנבואתו איך הוא עצמו חלק מאותם דברים עליונים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ב סיון תשע"ו
  undefined
  39 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  משה רבינו- לב האומה

  תפארת ישראל המשך פרק כ"א

  משה הוא לב האומה ולכן דווקא הוא צריך להביא את התורה לישראל, ולכן מדרגתו היא מדרגת נבואה חד פעמית יחדאית.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א סיון תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  האבות- "קרובים" למצווים ועושים

  תפארת ישראל המשך פרק כ'

  מדת יצחק, מידת הדין, מיוחדת למצוות השחיטה שניתנה לו, ומתוך מצוות הקדושה והאמת של יעקב שייכת לו השבת, "מנוחת אמת ואמונה". וכל האבות הם קרובים להיות מצווים ועושים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א אייר תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  אברהם ויעקב- אש לבנה ואש שחורה

  תפארת ישראל פרק כ'

  מידתו של אברהם היא מידת החסד ולכן הוא מופיע את הצד הטוב האלוקי שיש בתורה כולה, ועניינו של יעקב הוא להראות את המיוחד שבכל דבר מצד האור האלוקי, מצד הקדושה ולכן הוא מגלה את אור האמת שבתורה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז אייר תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  מצוות האחדות- הכנה למתן תורה

  תפארת ישראל פרק י"ט

  לכל אחד האבות נראה שיש מצוות שונות. הרמב"ן אומר שהאבות שמרו מצוות רק בא"י, ומוסבר ע"פ הקובץ שיעורים. המהר"ל דוחה שיטה זו ומתחיל מהלך מחודש משלו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו אייר תשע"ו
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  התורה עצמית-שלימה-פנימית

  תפארת ישראל המשך פרק י"ז

  המדרש נותן לתורה שלושה משלים- פרדס,סעודה, ומאכל לגיונות. מתוך שלושת המשלים הללו מוציא המהר"ל שלושה יסודות בתורה,עצמיות, שלמות, ופנימיות.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' אייר תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  שלמות העולם האדם והאמת-בתורה מן השמיים

  תפארת ישראל המשך פרק ט"ז

  המשך הוכחות השכליות לתורה מן השמיים. כלליות התורה כתיקון העולם והשלמות האדם. האדם שלם כשהוא קשור לאומה של תורה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ה אדר ב תשע"ו
  undefined
  31 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  תורה מן השמיים

  תפארת ישראל פרק ט"ז

  טעות הפילוסופים היא בביטחון שלהם בשכלם. המהר"ל מוכיח בדרך השכל שמחויבת תורה מן השמיים, שהשכל מוגבל ומוכרחת להיות הארה אלוקית חיצונית.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט אדר ב תשע"ו
  undefined
  38 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  כל האוחז בספר תורה ערום נקבר ערום

  תפארת ישראל המשך פרק י"ג

  *התורה בעולם הזה היא הלבוש ואנחנו לא משיגים את הנשמה וצריך לדעת שכשעוסקים בדברים גשמיים זה נוגע לדברים גבוהים יותר.

  הרב ש. יוסף וייצן | ג' אדר ב תשע"ו
  undefined
  40 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  נשמת הנשמה של התורה

  תפארת ישראל המשך פרק י"ג

  *דברי הזוהר על מעלת נשמת התורה. *אסור לתפוס את סיפורי התורה כסיפורים בעלמא, *התורה באה ממקום עליון. *כנסת ישראל- התורה-הקב"ה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח אדר א תשע"ו
  undefined
  38 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  נשמת התורה

  תפארת ישראל פרק י"ג

  שלושה צדדים עד כאן בתורה- יושר, גזרות ה' והוצאת צלם אלוקים לפועל , ועכשיו קומה נוספת: נשמת התורה, הסוד הפנימי שלא יתגלה בשלמותו בעולם הזה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז אדר א תשע"ו
  undefined
  34 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  מדוע דווקא חוכמת התורה עדיפה על התבוננות בגלגלים ובמלאכים?

  תפארת ישראל פרק י"ב

  בפרק י"ב מתבאר שהתורה היא התבוננות על המדרגה של האדם "צלם אלוקים" ואיך הוא מופיע בעולם הזה את אותה מדריגה של "צלם אלוקים".

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' אדר א תשע"ו
  undefined
  40 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  ישראל גדולים מן המלאכים

  תפארת ישראל פרק י"ב

  שורש טעותם של אותם פילוסופים זה הבנת מעמדו של האדם כהשפל ביותר בבריאה, האמת היא שצלם אלוקים שבאדם הוא העליון ביותר ושייך רק בו מתוך שיש בו רמ"ח אברים ושס"ה גידים.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט אדר א תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  המלאכים- מוגבלים וחומריים

  תפארת ישראל המשך פרק י"א

  המשך עניין היושר, הכלליות,שניתן לישראל באור התורה ובזה מקנה את הנצחיות. אפילו המלאכים הם נבראים קשורים לחומר , שייכות בהם מוגבלות לתכלית ספציפית, אין להם חיים עצמיים כמו של מקור החיים.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אדר א תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  התורה- היושר הגמור

  תפארת ישראל פרק י"א

  יתרונה של התורה על העסק בגלגלים הוא שכל נברא הוא חסר בטבעו, "יוצא מן היושר", מגלה נקודה אחת של אור אלוקי , אך התורה- יושר אלוקי כולל כל חלקי המציאות.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ג אדר א תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  יראת שמיים שטמונה בעולם הזה

  תפארת ישראל המשך פרק י'

  בתשובת שיטת הפילוסופים אומר המהר"ל שכשלומדים את הלימודים המעשיים שבתורה צריך להכיר את האור האלוקי שטמון בעוה"ז , שהוא מקנה את הנצחיות "יראת ה' היא אוצרו".

  הרב ש. יוסף וייצן | ו' אדר א תשע"ו
  undefined
  38 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  הגעה להצלחה רוחנית בשיטת הרמב"ם

  תפארת ישראל פרק י'

  הסברת השיטה שהרמח"ל מביא (שיטת הרמב"ם) שאפשר להגיע להצלחה רוחנית רק ע"י הלימודים השכליים .

  הרב ש. יוסף וייצן | ה' אדר א תשע"ו
  undefined
  43 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  המצוות האלוקיות בעולם הזה

  תפארת ישראל פרק ט'

  המהר"ל מבאר כנגד טענת הפילוסופים שאין מקום למעשים אלוקיים ע"י הצגת המצוות בצורה מפורטת, כיצד כל סוג מצוות מחייה את האדם ויוצר אצלו דביקות אלוקית.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ט שבט תשע"ו
  undefined
  37 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  מה פועלות המצוות בעולם?

  תפארת ישראל פרק ז'

  *הסבר המהר"ל על טעם המצוות איך הם מקשרים אותנו אל ה' ע"י הופעת האור האלוקי כנגד שיטת הרמב"ם והרמב"ן ע"פ טעמיהם.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ב שבט תשע"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il