בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
3 שיעורים
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  הפרשת חלה

  מתוך 'קול צופייך' גיליון 404

  כל המצוות התלויות בארץ לא נתחייבו בהם ישראל אלא לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה, כלומר עד שנתיישבו בה לגמרי, אבל בחלה נתחייבו כבר בבואם לארץ ואפילו לפני כיבוש וחילוק, מכאן לומדים כמה חשובה מצוה זו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | סיוון תשס"ז
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  הפרשת חלה

  "קול צופייך" גיליון 360

  מעלתה של מצות חלה; נתינת צדקה לפני עשיית מצוה; מהו שיעור העיסה כדי להתחייב בחלה? ואופן שריפתה; הפרשת חלה לפחות פעם בשנה; לשה בצק בשיעור חלה ומשתמשת רק במחציתו; קנה לחם ואינו יודע אם הופרשה חלה; שכח להפריש חלה בע"ש; חלה מתוקה; שכח להפריש מהמצות בערב פסח; חלה בחו"ל; צירוף לחלה; עיסה שנילושה ללא מים; ההבדל בין החיטה של אר"י לחיטה של חו"ל; יהודי העובד במאפיה של גוי; הפרישה חלה ונתערבה שוב בבצק; הכין בצק והפקירו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ו
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  הפרשת חלה

  "קול צופייך" גיליון מספר 316

  חלה – המצוה הראשונה כשנכנסו לארץ; תרו"מ בזה"ז - מדרבנן; הפרשת חלה לפני עשיית מצות; שיעור חלה; נוסח הברכה; נתינת צדקה ואמירת לשם יחוד לפני הפרשת חלה; הפרשת חלה בגיל י"ב שנים ויום אחד; מאכל מטוגן או מבושל – האם חייב בחלה?; החזרת המכסה על סיר החמין; צירוף לחלה; עיסה שנילושה ללא מים; שכח להפריש חלה בערב שבת; הכין בצק והפקירו האם חייב בחלה?; ברכת שהחיינו על פרי או ירק חדש; לקיים מילי דברכות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | סיון התשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il