אמונת עיתך

דין הפרשת חלה מלחם שנאפה ב'אופה לחם ביתי'

הרב יעקב אפשטיין | ניסן התשע"ג