חלה

הכיצד אישה מפרישה חלה ומעשרות בלא מינוי מבעלה

הרב אבישי נתן מייטליס | אלול תשע"ז