גזל ונזיקין

דין נכסי אדם שנעלם

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כ"ב כסליו התש"ע