גזל ונזיקין

תשלומים לקטן שניזוק בדרכים

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב חיים בלוך | יום שלישי י"ט בכסלו תשס"ט