תשובה

אין הדבר תלוי אלא בנו

מה ההקבלה בין התשובה האישית לתשובה הלאומית? מה בין אלעזר בן דורדייא לשמרים? על הכוחות הישראליים ועל מאמינים אמיתיים.

הרב דני איזק | אלול תשס"ו